About RightToVape.org
Right To Vape is an international database and repository. It contains testimonials of adults who have switched from combustible and unsafe oral tobacco products to safer nicotine alternatives.

Dahil sa vape o pagvavape ay nakapagbagong buhay ang napakaraming mga maninigarilyo sa buong mundo. Para sa milyun-milyong kataong mga natulungan nito, ang pagvavape ay itinuturing na pinakamabisang paraan para ng pagtigil sa paninigarilyo.